Bloggen i utbildningen

Bloggredigering

Bloggredigering

Är du lärare eller skolledare? Är du intresserad av att börja använda bloggen som arbetsverktyg? I sådana fall ställer jag gärna upp och visar personal och elever bloggandets alla konster.

Och det finns ju så mycket mer att göra med elever än att blogga! Jag kan visa hur du använder Twitter, Wikisar och andra kommunikationsverktyg för att göra lärandet roligare, göra eleverna delaktiga i sitt eget lärande och stärka den formativa bedömningen.

Jag jobbar på en en till en-skola där eleverna haft macar och windowsdatorer i två år. Jag känner till framgångsrecepten och fallgroparna.