Skrivandet

Du måste behärska skrivkonsten för att kunna erövra nätet. Har du inte det skrivna ordets gåva så faller din webbplats genast i trovärdighet. Enkla felstavningar och klumpiga formuleringar kan bli ödesdigra.

Jag hjälper gärna dyslektiker och nysvenskar som ännu inte behärskar det svenska språket att formulera de meningar som krävs för att de rätta målgrupperna ska ta till sig budskapet.

Vi kan göra det på två sätt: Endera så lär jag dig att skriva. Jag är ju trots allt svensklärare i grunden. Eller så skriver jag åt dig. Du står för grundtexter eller talar om för mig så skriver jag på din webbplats.